Skoči na vsebino

Članarine 2024

SPDG obvešča, da člani lahko na sedežu društva že poravnajo članarino za leto 2024, ki je v primerjavi z lanskim letom nespremenjena. Na razpolago so že tudi znamkice za članarino – zavarovalnino PZS, ki je
prav tako enaka lanski. Članarina-zavarovalnina PZS vplačana v letu 2023 zapade 31. januarja in je priporočljivo, da se do omenjenega datuma obnovi.
Za vplačila po omenjenem datumu pa zavarovalno kritje nastopi z zamikom po prejemu obvestila o vplačilu. Sedež društva je odprt vsak četrtek od 19.00 do 20.00.